Update coronamaatregelen per 1/12/2020

Voor wat betreft de hondensport kunnen de trainingen terug doorgaan in de hondenscholen onder strikte voorwaarden.

De trainingen moeten outdoor plaatsvinden en er mogen maximaal 4 personen per training aanwezig zijn (3 aangesloten leden + 1 lesgever)

De aangesloten hondenscholen VOE dienen hun verantwoordelijkheid te nemen inzake de organisatie van de trainingen.

Verder is het van groot belang dat alle coronamaatregelen die van kracht zijn strikt worden opgevolgd.

Meer info https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/